Stala se vám

dopravní nehoda?

Utrpěli jste

úraz v práci?

zkazili vám

radost z dovolené?

Koupili jste dům či věc

se skrytými vadami?

Zveřejnili o vás

nepravdu v médiích?

zanedbal lékař péči

o vaše zdraví?

Stala se vám

dopravní nehoda?