škoda či újma?
jen s námi získáte nejvyšší náhradu!

SPECIALISTÉ NA ODŠKODNĚNÍ

při dopravních nehodách, pracovních úrazech, za zásah do osobnostních práv

PRÁVNÍ SLUŽBY

Stala se vám

dopravní nehoda?

Utrpěli jste

úraz v práci?

Zkazili vám

radost z dovolené?

Koupili jste dům či věc

se skrytými vadami?

Zveřejnili o vás

nepravdu v médiích?

Zanedbal lékař péči

o vaše zdraví?

PORADÍME
Vám,
jak postupovat

ŘEKNEME
Vám,
na co máte nárok

VYŘÍDÍME
za Vás
papírování a komunikaci

ZASTOUPÍME
Vás
před správními orgány a soudy

PŘIJĎTE SE PORADIT

NAŠE ZKUŠENOST UKAZUJE, ŽE KRÁTKÁ PORADA S ADVOKÁTEM PŘED JE PRO KLIENTA VÝHODNĚJŠÍ NEŽ NUTNÉ ZASTOUPENÍ PO.

převádíte nemovitosti?
činíte důležité obchodní rozhodnutí?
půjčujete peníze?
hodláte učinit důležitý životní krok – svatba, vstup do firmy, závěť?

Ze zkušenosti víme, že budete-li připraveni, předejdete komplikacím. Do zbytečných sporů se dostane zpravidla ten, kdo čelí osobním a podnikatelským rizikům nepřipraven. Nechte si připravit stručné a jasné smlouvy, které budou garancí Vaší právní jistoty pro případné budoucí spory a poslouží jako listinné důkazy usnadňující výhru v jakémkoli právním sporu.

Buďte chytří, nepodceňujte přípravu a informovanost. Být informován předem se vyplatí!

Floating Item

POSKYTNEME 
základní právní poradenství

UPOZORNÍME
na co si dát pozor a čeho se vyvarovat

PŘIPRAVÍME
stručné a jasné smlouvy

VYSVĚTLÍME
proč si najmout
advokáta