Zanedbal lékař péči o vaše zdraví?

Úvod » Právní služby » Zanedbal lékař péči o vaše zdraví?

DOŠLO KE KOMPLIKACÍM NEBO ÚMRTÍ PŘI LÉKAŘSKÉM ZÁKROKU ČI LÉČBĚ?
ODMÍTLI VÁM POSKYTNOUT LÉKAŘSKOU PÉČI?

JAK POSTUPOVAT?

 • ZAJISTĚTE KOMPLETNÍ ZDRAVOTNICKOU DOKUMENTACI
 • OPATŘETE ZNALECKÝ POSUDEK PRO PŘEZKUM POSTUPU DE LEGE ARTIS
 • OBRAŤTE SE NA SPECIALIZOVANÉHO ADVOKÁTA

NA CO SI DÁT POZOR?

 • ZTRÁTA ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE (SPOR LZE VYHRÁT I V TAKOVÉM PŘÍPADĚ)
 • PODEPSANÉ FORMULÁŘE (POUČENÍ O RIZIKU NEZBAVUJE LÉKAŘE ODPOVĚDNOSTI V PŘÍPADĚ POCHYBENÍ)
 • NA DISKRIMINACI (JINÁ VÁŽNÁ DIAGNÓZA NENÍ DŮVODEM PRO ODMÍTNUTÍ POŽADOVANÉ LÉČBY)
 • LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ NÁROKŮ

CO PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT?

 • VYHODNOTÍME SITUACI
 • ZAJISTÍME ZNALECKÉ POSUDKY
 • SDĚLÍME VÁM, JAKÉ NÁROKY MÁTE A VYPOČTEME JEJICH VÝŠI
 • ZASTOUPENÍME VÁS PŘI JEDNÁNÍ S NEMOCNICÍ, ČESKOU LÉKAŘSKOU KOMOROU, LÉKAŘI, POJIŠŤOVNAMI A SOUDY
 • ZAJISTÍME MIMOSOUDNÍ DOHODU
 • VYMŮŽEME VAŠE NÁROKY SOUDNĚ
 • ZASTOUPÍME VÁS JAKO POŠKOZENÉ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

NA CO MÁTE NÁROK?

 • BOLESTNÉ
 • NÁHRADA ZA ZTRÁTU SPOLEČENSKÉHO UPLATNĚNÍ (TRVALÉ NÁSLEDKY)
 • NÁHRADA PSYCHICKÉ ÚJMY PACIENTŮ I PŘÍBUZNÝCH
 • NÁHRADA DALŠÍ NEMAJETKOVÉ ÚJMY
 • FINANČNÍ ODŠKODNĚNÍ A OMLUVA ZA NEVHODNÉ JEDNÁNÍ LÉKAŘE ČI NEMOCNICE
 • VÝŽIVA POZŮSTALÝCH
 • NÁHRADA MAJETKOVÉ ŠKODY