JAKÁ JE HODNOTA LIDSKÉHO ŽIVOTA?

Lidský život a zdraví jsou penězi neocenitelné. Žádná částka není dostatečně vysoká, aby mohla kompenzovat ztrátu blízké osoby nebo její trvalé následky.

Kompenzace za zásah do zdraví nebo usmrcení však může částečně ulehčit rodinnou situaci a zmírnit nepříznivé dopady.

Podle aktuální právní praxe je finančním ekvivalentem lidského života částka 11 000 000 Kč.

V případě vážného zranění či usmrcení mají blízké osoby nárok na odškodnění v rozsahu 200 000 Kč až 1 000 000 Kč.

Náhrada za ztrátu společenského uplatnění (trvalé následky) lze uplatnit po ustálení zdravotního stavu, nejdříve 1 rok po zranění. Její výše se dokládá znaleckým posudkem.

Vaše nároky podléhají promlčení, nenechte je promlčet!