NÁŠ TÝM

OLGA HUDCOVÁ JE

  • specialistou na náhrady škody při dopravních nehodách a pracovních úrazech
  • specialistou na náhrady nemajetkové újmy za zásah do osobnostních práv
  • pravidelným hostem právní poradny Českého rozhlasu Olomouc
  • registrovaným poskytovatelem pomoci obětem trestných činů
  • pověřencem na ochranu osobních údajů obcí a spolků

Poskytuje poradenství bezplatného právního zastoupení obviněných a poškozených v trestním řízení

Aktivně se podílí na projektu vzdělávání studentů – Advokáti do škol

Pracuje s právnickou angličtinou (certifikát John Marshall Law
School of Chicago – Dispute Solutions)

Spolupracuje s týmem zkušených profesionálů, díky kterým je právo vždy na vaší straně.