STALA SE VÁM DOPRAVNÍ NEHODA?

Úvod » Právní služby » Stala se vám dopravní nehoda?

JAK POSTUPOVAT?

 • V PŘÍPADĚ ÚRAZU PŘIVOLEJTE LÉKAŘSKOU POMOC, SAMI POSKYTNĚTE PRVNÍ POMOC
 • TRVEJTE NA SEPISU ZÁZNAMU O NEHODĚ (EUROFORMULÁŘ)
 • POZNAČTE SI SPZ DRUHÉHO Z ÚČASTNÍKŮ A KONTAKT NA PŘÍTOMNÉ SVĚDKY
 • ZAVOLEJTE POLICII V PŘÍPADECH, KDY
  • SE NESHODNETE NA TOM, KDO JE VINÍKEM
  • DOŠLO KE SRÁŽCE SE ZVĚŘÍ
  • DOŠLO K POŠKOZENÍ VEŘEJNÉHO ZAŘÍZENÍ
  • DOŠLO KE ŠKODĚ NA ZDRAVÍ
  • ŠKODA NA MAJETKU JE ODHADEM VYŠŠÍ NEŽ 100 000 KČ
 • NAHLASTE POJISTNOU UDÁLOST U POJIŠŤOVNY VINÍKA
 • NAHLASTE POJISTNOU UDÁLOST U SVÉ POJIŠŤOVNY, MÁTE-LI SJEDNÁNO HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

NA CO SI DÁT POZOR?

 • NA SPRÁVNOST ÚDAJŮ V ZÁZNAMU O NEHODĚ (KONTROLA SPZ, VYZNAČENÍ ŠKODY NA VOZIDLE ATP.)
 • V PŘÍPADĚ ÚRAZU VYHLEDEJTE LÉKAŘE, OZNAMTE PRACOVNÍ NESCHOPNOST ZAMĚSTNAVATELI, NEPODCEŇUJTE ZRANĚNÍ, KTERÉ SE MŮŽE PROJEVIT AŽ S ODSTUPEM ČASU
 • ORGÁNŮM ČINNÝM V TRESTNÍM ŘÍZENÍ DEJTE SOUHLAS SE ZPŘÍSTUPNĚNÍM SVÉ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE PRO ÚČELY TRESTNÍHO STÍHÁNÍ VINÍKA (BEZ TOHO NELZE NÁROKY POŠKOZENÝCH UPLATNIT V TRESTNÍM ŘÍZENÍ)

CO PRO VÁS MůŽEME UDĚLAT?

 • UPLATNÍME VAŠE NÁROKY U POJIŠŤOVNY
 • ZAJISTÍME VÝPLATU ZÁLOHY POJISTNÉHO PLNĚNÍ
 • ZASTOUPÍME VÁS PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ, VINÍKEM, ÚŘADY I SOUDY
 • ZASTOUPÍME VÁS V PŘESTUPKOVÉM, TRESTNÍM ČI OBČANSKOPRÁVNÍM ŘÍZENÍ
 • ZAJISTÍME ZNALECKÉ POSUDKY Z OBORU SILNIČNÍ DOPRAVA
 • ZAJISTÍME LÉKAŘSKÉ POSUDKY A BODOVÁ HODNOCENÍ
 • SDĚLÍME VÁM, JAKÉ NÁROKY MÁTE A VYPOČTEME JEJICH VÝŠI
 • VYSVĚTLÍME VÝHODY VYMÁHÁNÍ VAŠICH NÁROKŮ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ OPROTI ŘÍZENÍ OBČANSKOPRÁVNÍMU (NEJDE JEN O SOUDNÍ POPLATEK)

NA CO MÁTE NÁROK?

 • BOLESTNÉ
 • TRVALÉ NÁSLEDKY (ZTÍŽENÍ SPOLEČENSKÉHO UPLATNĚNÍ)
 • PSYCHICKÁ ÚJMA ZRANĚNÝM A POZŮSTALÝM
 • UŠLÝ ZISK A MZDA V DOBĚ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI
 • NÁHRADA ZTRÁTY NA VÝDĚLKU PŘI INVALIDITĚ
 • VÝŽIVA POZŮSTALÝCH
 • DALŠÍ
 • NÁHRADY PŘI ŠKODĚ NA MAJETKU

  • OPRAVA VOZIDLA (BEZ KRÁCENÍ ZA ZHODNOCENÍ VOZIDLA OPRAVOU)
  • VYROVNÁNÍ TECHNICKÉ A TRŽNÍ HODNOTY VOZIDLA PO OPRAVĚ
  • NÁJEM NÁHRADNÍHO VOZIDLA PO DOBU OPRAVY NEBO DO DOBY POŘÍZENÍ NOVÉHO VOZIDLA
  • NÁHRADA ZNIČENÝCH A POŠKOZENÝCH VĚCÍ NACHÁZEJÍCÍCH SE NA VÁS NEBO VE VOZIDLE

  Opravu, tedy potenciální zhodnocení vašeho vozidla, vám viník nehody vnutil, nelze tak akceptovat krácení plnění pojišťovnou z tohoto důvodu.

  Havarované vozidlo vždy ztrácí na hodnotě (i když je opraveno), poškozený tak má nárok na kompenzaci rozdílu mezi technickou a tržní hodnotou vozidla po provedení opravy.

  Podle aktuální právní praxe je finančním ekvivalentem lidského života částka 11.000.000,- Kč.

  Dojde-li při dopravní nehodě k usmrcení, mají pozůstalí nárok na náhradu újmy za ztrátu blízké osoby. Aktuálně soudy každému z pozůstalých přiznávají kompenzaci v rozmezí 200 000 Kč až 1 000 000 Kč.

  Od roku 2014 se bolestné počítá podle bodového hodnocení vystaveného lékařem v souladu s Metodikou Nejvyššího soudu ČR.

  Náhrada za ztrátu společenského uplatnění (trvalé následky) lze uplatnit po ustálení zdravotního stavu, nejdříve 1 rok po nehodě. Její výše se dokládá znaleckým posudkem vypracovaným v souladu s Metodikou Nejvyššího soudu ČR.

  Vaše nároky podléhají promlčení, nenechte je promlčet!
  V případě dopravní nehody jsou veškeré nároky hrazeny z povinného ručení. Pojišťovny však nároky poškozených neoprávněně krátí až o 50 %. Neposkytne-li pojišťovna plnění v nárokované výši, je třeba domáhat se nároků v občanskoprávním řízení a toto úsilí se vyplatí.

  Nároky lze uplatnit též v trestním řízení, které je v případě zranění či usmrcení vedeno proti viníkovi dopravní nehody. V tomto řízení klienti dosahují své kompenzace nejrychleji.