KOUPILI JSTE DŮM ČI VĚC SE SKRYTÝMI VADAMI?

Úvod » Právní služby » Koupili jste dům či věc se skrytými vadami?

CO JSOU SKRYTÉ VADY?

 • VADY, KTERÉ NELZE ZJISTIT BĚHEM BĚŽNÉ PROHLÍDKY PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY, TYTO NEJSOU VE SMLOUVĚ VÝSLOVNĚ UVEDENY A LAIK JE ZPRAVIDLA NEODHALÍ POUHÝM OKEM (NAPŘ. VADY STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SKRYTÉ PODHLEDY, DŮM POSTAVENÝ V ROZPORU S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ ČI NORMAMI, ZÁVADA NA VOZIDLE NEODPOVÍDAJÍCÍ BĚŽNÉMU OPOTŘEBENÍ, ZVÍŘE, KTERÉ NEMÁ VÝSLOVNĚ VYMÍNĚNÉ VLASTNOSTI)

JAK POSTUPOVAT?

 • ZAJISTĚTE PROHLÍDKU NEMOVITOSTI (VĚCI) ODBORNÍKEM, POŘIĎTE PODROBNOU FOTODOKUMENTACI ZJIŠTĚNÝCH VAD
 • ZAJISTĚTE ZNALECKÝ POSUDEK K POVAZE A ZÁVAŽNOSTI ZJIŠTĚNÝCH VAD, MOŽNOSTEM JEJICH ODSTRANĚNÍ A PŘEDPOKLÁDANÝM NÁKLADŮM OPRAVY
 • VADU BEZODKLADNĚ VYTKNĚTE A ZVOLTE SVÉ KONKRÉTNÍ PRÁVO

NA CO SI DÁT POZOR?

 • KONTROLA OBSAHU KUPNÍ SMLOUVY
 • NEMOVITOST PROHLÉDNĚTE ZA PŘÍTOMNOSTI ODBORNÍKA JEŠTĚ PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY
 • ZJIŠTĚNÉ VADY ZDOKUMENTUJTE FOTOGRAFIEMI, ZAJISTĚTE SVĚDKY
 • LHŮTY PRO OZNÁMENÍ VAD A VOLBU NÁROKU

CO PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT?

 • VYTKNEME VADY
 • ZAJISTÍME ZNALECKÉ POSUDKY A ODBORNÁ VYJÁDŘENÍ
 • NAVRHNEME ZPŮSOB ŘEŠENÍ (SLEVA Z CENY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY)
 • NAVRHNEME ZPŮSOB MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ
 • SEPÍŠEME ŽALOBU

NA CO MÁTE NÁROK?

 • ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (VRÁCENÍ VĚCI A KUPNÍ CENY)
 • SLEVA Z KUPNÍ CENY
 • ODSTRANĚNÍ VADY