DOTKLA SE VÁS ZPRÁVA V NOVINÁCH ČI TELEVIZI?

Úvod » Právní služby » Dotkla se vás zpráva v novinách či televizi?

Zveřejnit o osobě nepravdu je nezákonné.
Nezákonné je ovšem i zveřejnění pravdy, pokud zasahuje do osobnostních práv.

TATO PRÁVA MAJÍ POLITICI, CELEBRITY I BĚŽNÍ OBČANÉ

PŘÍKLADY ZÁSAHU DO OSOBNOSTNÍCH PRÁV

 • ZPRÁVA ČI FOTOGRAFIE DOTÝKAJÍCÍ SE VAŠEHO SOUKROMÍ, VAŠÍ CTI, DŮSTOJNOSTI A VÁŽNOSTI, DOBRÉ POVĚSTI
 • ZVEŘEJNĚNÍ NEETICKÝCH ZPRÁV ČI FOTOGRAFIÍ Z TRAGICKÝCH UDÁLOSTÍ (DOPRAVNÍ NEHODA, RODINNÁ TRAGÉDIE)
 • INFORMACE O TRESTNÍM ODSOUZENÍ PŘED PRÁVNÍ MOCÍ ROZSUDKU
 • ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ ZE SOUKROMÉHO ŽIVOTA VEŘEJNĚ ZNÁMÝCH OSOB
 • ZVEŘEJENĚNÍ LŽIVÝCH A POMLOUVAČNÝCH INFORMACÍ
 • ZVEŘEJNĚNÍ HODNOTÍCÍCH SOUDŮ BEZ RELEVANTNÍCH PODKLADŮ

JAK POSTUPOVAT?

 • OBRATEM POŽADUJTE ZVEŘEJNĚNÍ VAŠÍ REAKCE NEBO OPRAV
 • SDĚLTE SVŮJ NESOUHLAS A ŽÁDEJTE ODŠKODNĚNÍ

CO PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT?

 • UPLATNÍME VAŠE NÁROKY
 • ZAJISTÍME MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ
 • POMŮŽEME PŘIPRAVIT DŮKAZY
 • PODÁME TRESTNÍ OZNÁMENÍ
 • VAŠE NÁROKY VYMŮŽEME SOUDNĚ, NEBUDOU-LI USPOKOJENY DOBROVOLNĚ
 • SDĚLÍME VÁM, JAKÉ NÁROKY MÁTE A VYPOČTEME JEJICH VÝŠI

NA CO MÁTE NÁROK?

 • ZVEŘEJNĚNÍ VAŠÍ ODPOVĚDI V NOVINÁCH ČI TELEVIZI
 • ZVEŘEJNĚNÍ ZPRÁVY UVÁDĚJÍCÍ VĚCI NA PRAVOU MÍRU
 • ODSTRANĚNÍ ZÁVADNÝCH ZPRÁV Z WEBU
 • VEŘEJNÁ OMLUVA V TISKU A TELEVIZI
 • OSOBNÍ OMLUVA
 • PŘIMĚŘENÉ ZADOSTIUČINĚNÍ V PENĚZÍCH
 • NÁHRADA NÁKLADŮ
 • A DALŠÍ

REFERENCE

Novinový článek s fotografií se hrubě dotkl mé rodiny a našeho práva na pietu. Díky Mgr. Olze Hudcové jsme dosáhli veřejné omluvy, odstranění zpráv z webu a řádného finančního odškodnění. Věříme, že díky našemu případu se podobný hyenismus opakovat nebude. Oceňuji, že právní služby byly hrazeny až z výsledku sporu.

Bedřich Křupka, Olomouc

Regionální týdeník uznal, že se článkem označeným jako „placená inzerce“ dotkl mé cti, důstojnosti a dobré pověsti. Vedle finančního odškodnění jsem díky Mgr. Olze Hudcové dosáhl celostránkové veřejné omluvy a plné náhrady nákladů řízení.

Ing. Aleš Matyášek, zastupitel města Prostějova, pedagog a předseda Tělovýchovné jednoty Prostějov, z.s.