UTRPĚLI JSTE ÚRAZ V PRÁCI?

Úvod » Právní služby » Utrpěli jste úraz v práci?

JAK POSTUPOVAT?

 • V PŘÍPADĚ ÚRAZU PŘIVOLEJTE LÉKAŘSKOU POMOC, INFORMUJTE ZAMĚSTNAVATELE
 • ZAZNAMENEJTE SVĚDKY

ZAMĚSTNAVATEL BY MĚL

 • SEPSAT PROTOKOL O ÚRAZU
 • NAHLÁSIT POJISTNOU UDÁLOST (KAŽDÝ ZAMĚSTNAVATEL JE PRO PŘÍPAD ÚRAZU ZAMĚSTNANCE POJIŠTĚN)

NA CO SI DÁT POZOR?

 • NA TVRZENOU SPOLUÚČAST A PODÍL NA VZNIKU ÚRAZU
 • VYJÁDŘIT NESOUHLAS, JE-LI SPOLUÚČAST KONSTATOVÁNA V ROZPORU SE SKUTEČNOSTÍ
 • PODEPISOVÁNÍ DOKUMENTŮ, KTERÝM NEROZUMÍTE

CO PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT?

 • UPLATNÍME VAŠE NÁROKY U POJIŠŤOVNY
 • ZAJISTÍME VÝPLATU ZÁLOHY POJISTNÉHO PLNĚNÍ
 • ZASTOUPÍME VÁS PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ, ÚŘADY I SOUDY
 • ZASTOUPÍME VÁS V PŘESTUPKOVÉM, TRESTNÍM ČI OBČANSKOPRÁVNÍM ŘÍZENÍ
 • VAŠE NÁROKY VYMŮŽEME SOUDNĚ, NEBUDOU-LI USPOKOJENY POJIŠŤOVNOU V PLNÉ VÝŠI
 • ZAJISTÍME LÉKAŘSKÉ POSUDKY A BODOVÁ HODNOCENÍ
 • SDĚLÍME VÁM, JAKÉ NÁROKY MÁTE A VYPOČTEME JEJICH VÝŠI

NA CO MÁTE NÁROK?

 • BOLESTNÉ
 • TRVALÉ NÁSLEDKY
 • NÁHRADA ZA PSYCHICKOU ÚJMU ZRANĚNÝM A POZŮSTALÝM
 • UŠLÝ ZISK A MZDA V DOBĚ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI
 • NÁHRADA ZTRÁTY NA VÝDĚLKU PŘI INVALIDITĚ
 • VÝŽIVA POZŮSTALÝCH
 • KOMPENZACE PŘI NEMOCI Z POVOLÁNÍ
 • A DALŠÍ

Podle aktuální právní praxe je finančním ekvivalentem lidského života částka 11 000 000 Kč.
Dojde-li při výkonu práce k usmrcení, mají pozůstalí nárok na náhradu újmy za ztrátu blízké osoby. Aktuálně soudy každému z pozůstalých přiznávají kompenzaci v rozmezí 200 000 Kč až 1 000 000 Kč.

Bolestné při pracovním úrazu se počítá podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb.

Náhrada za ztrátu společenského uplatnění (trvalé následky) lze uplatnit po ustálení zdravotního stavu, nejdříve 1 rok po úrazu. Její výše se dokládá znaleckým posudkem.

Vaše nároky podléhají promlčení, nenechte je promlčet!

V případě pracovního úrazu jsou veškeré nároky hrazeny z pojištění zaměstnavatele.

Pojišťovny nároky poškozených neoprávněně krátí až o 50 %. Neposkytne-li pojišťovna plnění v nárokované výši, je třeba domáhat se nároků v občanskoprávním řízení a toto úsilí se vyplatí.

V případě přeřazení na jinou (hůře placenou) práci z důvodu pracovního úrazu máte právo na dorovnání mzdy do výše původního příjmu.

Poskytneme Vám poradenství i co do nároků při nemocech z povolání.