ZKAZILI VÁM RADOST Z DOVOLENÉ?

Úvod » Právní služby » Zkazili vám radost z dovolené?

JAK POSTUPOVAT?

 • NEODPOVÍDÁ-LI UBYTOVÁNÍ A SLUŽBY NABÍDCE CESTOVNÍ KANCELÁŘE A SMLOUVA NENÍ DODRŽENA, OBRAŤTE SE NEODKLADNĚ NA DELEGÁTA
 • VYPLŇTE REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ A PONECHTE SI JEHO KOPII (PODEPSAT JEJ MUSÍ KAŽDÝ Z NESPOKOJENÝCH KLIENTŮ)
  • KONKRÉTNÍ VADY POPIŠTE CO NEJPODROBNĚJI, UVEĎTE SVĚDKY
  • POŽADUJTE OKAMŽITOU NÁPRAVU (VÝMĚNA HOTELU, VÝMĚNA POKOJE, ODSTRANĚNÍ VADNÉHO VYBAVENÍ, ZAJIŠTĚNÍ OBJEDNANÉ STRAVY ČI ZÁJMOVÝCH AKTIVIT)
  • POŽADUJTE SLEVU Z CENY
 • VADY UPLATNĚTE PÍSEMNÝM PŘÍPISEM PŘÍMO U CESTOVNÍ KANCELÁŘE ČI ZPROSTŘEDKOVATELE ZÁJEZDU (UVEĎTE KONKRÉTNÍ VADY, POŽADUJTE SLEVU Z CENY)

NA CO SI DÁT POZOR?

 • SMLOUVA S CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ MUSÍ OBSAHOVAT VÝSLOVNĚ VŠE, CO OČEKÁVÁTE (VÝHLED NA MOŘE, BALKON, ALL INCLUSIVE, BAZÉN U HOTELU,
  PLÁŽ DO 50 METRŮ OD HOTELU ATD.)
 • JDE-LI O ZDRAVOTNÍ POTÍŽE, VYHLEDEJTE LÉKAŘE (KRYTO POJIŠTĚNÍM)
 • PŘI VÁŽNÝCH POTÍŽÍCH KONTAKTUJTE KONZULÁT
 • ZJIŠTĚNÉ VADY ZDOKUMENTUJTE FOTOGRAFIÍ, ZAJISTĚTE SVĚDKY
 • NEBUDOU-LI UPLATNĚNÉ VADY BEZODKLADNĚ ODSTRANĚNY, POŽADUJTE SLEVU Z CENY

CO PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT?

 • UPLATNÍME VAŠE NÁROKY U POSKYTOVATELE ZÁJEZDU
 • SEPÍŠEME PŘEDŽALOBNÍ VÝZVU, PODÁME ŽALOBU
 • SDĚLÍME VÁM, JAKÉ NÁROKY MÁTE A VYPOČTEME JEJICH VÝŠI

NA CO MÁTE NÁROK?

 • SLEVA ZE ZAPLACENÉ CENY ZÁJEZDU
 • NÁHRADA ÚJMY ZA ZKAŽENOU RADOST Z DOVOLENÉ
 • NÁHRADA NÁKLADŮ, KTERÉ SAMI VYNALOŽÍTE NA ODSTRANĚNÍ VAD (NAPŘ. ZAJIŠTĚNÍ JINÉHO UBYTOVÁNÍ)